خاطرات دخترک من

دفتر خاطرات و مخاطرات نفیسه نوروزی

خاطرات دخترک من

دفتر خاطرات و مخاطرات نفیسه نوروزی

درباره بلاگ
خاطرات دخترک من

نفیسه نوروزی هستم و هفت سالمه، این بلاگ را پدرم در بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه برایم ساخت تا من خاطرات و دیگر حرف هایم را در اینجا بنویسم.

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
آخرین نظرات

زندگی نامه حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ :

حضرتنوح ـ علیه السّلام ـ اولین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت وکتابمستقل بوده و همچنین اولین پیامبر بعد از ادریس ـ علیه السّلام ـ است و بهنگام بعثت چـــهار صــد سال داشت. شغل او نجّاری و مردی بلند قامت، تنومند وگندم گون با محاسن انبوه بود و مرکـــز بعثت و دعوت او در شامات و فلسطین وعراق بوده است. نام اصلی نوح عبدالغفار بـــوده و پس از ماجرای طوفان پانصدسال زندگی کرد و به آبادانی شهرها پرداخت.قبر شریف حضــرت نوح ـ علیهالسّلام ـ در نجف اشرف، کنار قبر حضرت علی ـ علیه السّلام ـ قرار دارد.برای مطالعه به سوره ها و آیات زیر مراجعه نمائید:

 آل عمران / 23 ـ نساء /163 ـ انعام / 84 ـ اعراف / 59، 69 ـ هُود / 25، 32، 36، 42، 45، 46، 48،89 ـ اسراء / 3، 17 ـ شعراء / 105، 106، 116 ـ صافات / 19، 75 ـ نوح / 1،21، 26.

 

زندگی نامه حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ :

ابراهیم ـ علیه السّلام ـ دومین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستـــــقل بوده، آن حضرت سه هزار و سیصد و بیست سال بعد از هبوط آدم ـ علیه السّلامـ به دنیا آمد، اهل تاریخ نام پدر ابراهیم ـ علیه السّلام ـ را تاریخ (باخاء و حاء) نوشته اند.

این پیامبر بزرگ در شهر «اور» از شهرهای بابل به دنیا آمد. ابراهیم ـ علیه السّلام ـ هنوز متولد نشده بود که پدرش ازدنیا رفت و آزر عموی ابراهیم سرپرستی او را به عهــــده گرفت. ولادت ابراهیم در دوران «نمرود بن کنعان» بوده است. ابراهیم در ایام نوجوانی مبارزه خود،با نمرود و مردم بت پرست را شروع کرد و بت های عبادتگاه را به جـــــــز بت بزرگ شکــــــست.

وی در سن سی و شش سالگی با ساره ازدواج کرد. چون سارا ناز بود وی کنیز خود هاجـــر را به ابراهیم بخشید که از او صاحب فرزندی بنام اسماعیل گردید.ابراهیم و فرزندش اسماعیل به دستور خداوند خانه کعبه را بنا نهادند.وی سرانجام در سنّ صد و هفتاد و پنج سالگی فوت کرد او را در باغ عفرون دفن کردند و اکنون قبر او شهر الخلیل (در کشور فلسطین) نام دارد.

بــرای مطالعه به سوره ها و آیات زیر مراجعه نمائید. بقره / 124، 125، 126 ـ 127، 130 ـ132، و ... ـ آل عمران / 33، 35، 67، 68، 84، 95 ـ هود / 69، 74، 75، 76 ـانعام / 74، 75، 83، 151 ـ ابراهیم / 37، 38.

زندگی نامه حضرت موسی ـ علیه السّلام ـ :

حضرت موسی در زمان سلطنت «رامسیس» (فرعون) در مصر متولد شد.وی از نسل حضـــرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ و با شش واسطه به آن حضرت می رسد.و پانصد سال بعد از ابراهیم ظهور کرد و دویست و چهل سال عمر نمود. و بر فراز تل سرخ رنگی در سرزمینهای فلسطیــن ... به خاک سپرده شد. حضرت موسی ـ علیه السّلامـ در کودکی در دامان فرعون پرورش یافت، سپس از مصر به مَدیَن هجرت و به مدت بیش از ده سال در آن سرزمین زندگی کرد و بعد از مبعوث شدن به مقام نبوت، دوباره برای مبارزه با فرعون و فرعونیان به مصر بازگــــشت و سرانجام دراین مبارزه پیروز، و بنی اسرائیل را از دست آنان نجات داد.

 برای مطالعه بهآیات و سوره های زیر مراجعه نمایید: بقره / 51، 53، 55، 60، 61، 67، 87 ـاعراف / 102، 103، 114، 116 و ... ـ یونس / 75، 77، 80 و ... ـ طه / 5، 6،9، 11، 19، 36، 40 ـ قصص / 3، 7، 10، 15، 18، 19، 20 ـ یونس / 75، 77، 80الی 84.

زندگی نامة حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ :

حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ پنج هزار و پانصد و هشتاد و پنج سال بعد از هبوط آدم و پانصد سال، قبل از میلاد پیامبر اسلام در سرزمین کوفه در کنار رودفرات به دنیا آمد.و به گفتــــــه بعضی او در دهکده ناصره یا بیت المقدس متولدگردید ولادت او به طور معجزه به اذن خـــدا، بدون پدر رخ داد. مادرش حضرت مریم است.عیسی ـ علیه السّلام ـ در سی سالـــــگی در بیت المقدس به پیامبری مبعوث شد و دارای شریعت و کتابی به نام انجیل بود،او دارای معجزات فراوان از جمله درمان نمودن بیماران ناعلاج و زنده کردن مردگان بود.سرانجام یهودیان پس از گذشت سی و سه سال از زندگی عیسی ـ علیه السلام ـ تصمیم به قتلش گرفتند اما خداوند او را از دست آنها نجات داد و به آسمان بُرد.

برای مطالعه به آیات و سوره های زیر مراجـــــعه نمایید: بقره / 87، 136، 253 ـ آلعمران / 45، 52، 55، 59 ـ نساء / 157، 163، 171 ـ مائده / 17، 46، 72، 75،78.

زندگی نامه حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ :

حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ برترین پیامبران و رسولان و خاتــم آنهاست وپس از او پیامبری نخواهد آمد، مشهور بین علمای امامیه آن است که ولاد ت پیامبر اسلام در عــــام الفیل سال پانصد و هفتاد میلادی در هفده ربیع الاول روز جمعه بوده است. نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه است. پیامبر گرامیاسلام، در سنّ بیست و پنج سالگی با خدیجه ـ ســـلام الله علیها ـ ازدواج کرد،و در سن چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد. پیامبر گرامی اسلام بعد از بیست وسه سال انجـــام رسالت و تبلیغ در روز دوشنبه، بیست و هشتم ماه صفر، ســــال یازدهم هجرت در سن شصت و سه سالگی دارفانی را وداع گفت. برای آن حضرت معجزات زیادی ذکر شده است و معجزه جاوید ایشان قرآن کریم است.